Visie & identiteit

Kinderopvang BuitenGewoon is een kleinschalige christelijke opvang. Hier wordt voor de kinderen een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving geboden. Een aantal kernwoorden waar de kinderopvang voor staat:

  • Christelijk
  • Huiselijk
  • Kleinschalig
  • Uniek
  • Rust, reinheid en regelmaat 

Kinderopvang BuitenGewoon werkt vanuit een christelijke grondslag. Niet alleen kinderen uit christelijke gezinnen kunnen bij kinderopvang BuitenGewoon terecht. Integendeel, alle kinderen, ongeacht afkomst of religie zijn welkom.

In de opvang is een huiselijke sfeer neergezet. Dit is gedaan met rustige kleuren en natuurlijke materialen die op elkaar zijn afgestemd. Al het meubilair is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang. 

Bij kinderopvang BuitenGewoon staat uw kind centraal. Er is plaats voor 25 kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Beneden is plek voor 13 kinderen en boven is plek voor 12 kinderen. Het streven is om broertjes en zusjes bij elkaar op de groep te laten. Hierdoor zijn de oudere kinderen een voorbeeld voor de jongste. Ook leren de oudste kinderen om rekening te houden met de kleintjes. 

BuitenGewoon

Op dit moment is in de omgeving van Nieuw-Roden geen christelijk kinderopvang. Dit maakt ons uniek.

Rust, reinheid en regelmaat is één van de bekendste opvoedings-technieken die bij BuitenGewoon heel belangrijk is. Door de inrichting en de kleinschaligheid wordt er rust gecreëerd op de groep. De omgeving is afgestemd op de kinderen en heel praktisch ingericht, zodat de hygiene (reinheid) gewaarborgd wordt. Een vast dagritme (regelmaat) geeft de kinderen structuur en houvast. 

Openingstijden

Met uitzonderingen van de officiële feestdagen is kinderopvang BuitenGewoon het hele jaar door geopend van ma t/m vrij van 7:30 – 18:00.

Verlenging vòòr 7:30 en na 18:00 is in overleg mogelijk.

Officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, eens per 5 jaar op 5 mei (2025), Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.

opvangvormen & tarieven

Bij kinderopvang BuitenGewoon is er veel mogelijk met betrekking tot soorten opvang. U kunt hierbij denken aan dagdelen, verlengde opvang of flexibele opvang. 

Wij hanteren een uurtarief van € 10,25 bij standaard opvang. (opvang op vaste dagdelen 7:30 – 12:45 / 12:45 – 18:00)

De overige tarieven kunnen opgevraagd worden door te mailen of bellen naar kinderopvang BuitenGewoon.

Dagindeling

VANTOTACTIVITEIT
7:309:00Kinderen worden gebracht en hebben tijd om vrij te spelen
9:009:15Er wordt een kleine activiteit gedaan, bijvoorbeeld zingen of voorlezen
9:159:30Plassen en handen wassen
9:3010:00Aan tafel voor fruit en drinken
10:0010:30De jongste kinderen gaan naar bed + verschonen overige kinderen
10:3011:30Activiteit, buiten spelen of vrij spel
11:3011:45Kinderen uit bed halen + plassen en handen wassen
11:4512:30Aan tafel voor brood eten
12:3013:00Peuters naar bed brengen + verschonen overige kinderen
Kinderen die niet hoeven te slapen mogen vrij spelen of gaan activiteit doen
14:4515:00Kinderen uit bed halen + plassen en handen wassen
15:0015:30Aan tafel voor thee en een cracker
15:3016:30Activiteit, buiten spelen of vrij spel
16:3017:00Verschonen
17:0018:00Aan tafel spelen, bijvoorbeeld puzzelen of kleuren
Kinderen worden gehaald en de opvang sluit

Klachtenregeling

Kinderopvang BuitenGewoon heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouder(s)/verzorger(s) een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden, een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Voor het volledige klachtenreglement klik hier. 

Oudercommissie

Om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang, wordt er een oudercommissie opgericht. De leden van de oudercommissie vertegenwoordigen de ouders die gebruik maken van de diensten van de kinderopvang. Doel hierbij is dat de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk worden behartigt. De oudercommissie ondersteunt de houder van de kinderopvang bij het evalueren van het beleid.

Mocht u meer informatie over de oudercommissie willen of lid willen worden van de oudercommissie neem dan contact op via onderstaand email-adres: oc@ckobuitengewoon.nl

© 2024 CKO BuitenGewoon, Christelijke kinderopvang BuitenGewoon
Vormgeving: Tieme Dekker Grafische vormgeving